Copyright & Produktoverensstemmelse


Copyright & Varemærke

Internationale love om ophavsret og varemærker beskytter alle produktdesign, produktnavne og indhold inkluderet på vores hjemmeside. AYTM design giver dig en begrænset licens til at få adgang til og gøre personlig brug af vores hjemmeside og ikke til at downloade (undtagen hvor det bruges til at reklamere for vores brand) eller til at duplikere, sælge eller ændre, nogen del af vores hjemmeside uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra tjenesteudbyderen. Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist relateret til vores hjemmeside, dens tjenester eller disse vilkår og betingelser skal afgøres af domstolene i Danmark.
 

Produktoverenstemmelse og Egnethed

Vi anbefaler, at du ikke udelukkende stoler på oplysningerne på vores hjemmeside. Læs venligst altid etiketter, advarsler og anvisninger, der følger med produktet, før brug. Produkter fra AYTM overholder dansk lovgivning og EU-lovgivning. Udover tekstiler overholder produkter generelt også amerikansk lovgivning. Uden for EU garanterer AYTM dog ikke og er ikke ansvarlig for produkters overholdelse eller egnethed med kundens nationale love. Som importør af produkterne er det kundens ansvar at vurdere produkterne i forhold til alle gældende love for at være sikker på, at brugen af produkterne er i overensstemmelse med gældende national lovgivning, før produkterne markedsføres.